Merino Lambs Wool

Merino Lambs Wool

Sekiz/Altı aylıktan küçük kuzuların ilk kesiminden elde edilen mamüllere “ilk kırpım yünü” denir. Bu yünler çok yumușak ve ince olur. Yașça büyük hayvanlardan elde edilen yünlere göre daha fazla nem emebilir ve daha sıcak tutar. Bu sebepten kuzu yünleri daha olukludur ve daha çok hava boșlukları vardır.

Bu lifler daha ince olduklarından aynı ağırlıkta ki yünlere göre daha ipliklidir. Merino yünü Oxy-Wash adı verilen bir ișlemden sonra yıkanabilir hale gelir ve bu ișlem klorin kullanılmadan yapıldığından doğallığını korur. Bu ișlem yün kabuklarından içeriğinde proteinlere zarar vermeden kurtulma olanağı sağlar. Sonuçta ortaya yumușak, nem emilimi yüksek, kokusuz ve buhar geçirgen bir ürün ortaya çıkar. Bu ișlem sayesinde bir kaç yıkamadan sonra bile yün karakteristik özelliklerini kaybetmez.